Zero emissie GWW transport: Verder dan van A naar B:

E
Nieuws | Team
E

Zero emissie GWW transport: Verder dan van A naar B!

De Bruyn Transport is niet zomaar een transporteur. Als logistiek totaalpartner in de GWW werken we samen met overheden en bouwbedrijven aan de meest indrukwekkende infra- en GWW projecten van Nederland. ’s Winters houden we het Nederlands wegennet in de Randstad sneeuw- en ijsvrij door gladheidsbestrijding op grote schaal. Met de in- en verkoop van losgestorte grondstoffen dragen we bij aan efficiënt transport en gebruik van middelen. Maar onze grootste missie is op dit moment de transitie naar duurzaam en transport, in de breedste zin van het woord.

Met onze Groene Vloot bestaande uit 90 duurzame trucks waarvan 10% inmiddels volledig emissievrij, zijn we op missie om van duurzaam transport een groot succes te maken. Ons wagenpark is jong en divers en voldoet aan de Euro 6-emissienorm. Naast de investeringen in een Veilig, Gezond en Duurzaam wagenpark, gaat er minstens zoveel aandacht en energie uit naar Team de Bruyn. Zij maken immers hét verschil! Tegelijkertijd bouwen we met onze klanten aan duurzame partnerships en gelijkwaardige samenwerking. Tezamen vormt dit de gouden driehoek van mensen, middelen en partners met wie we bouwen aan het GWW Transport van de Toekomst.

Met onze visie op Duurzaam, Gezond en Veilig transport brengen we een nieuw geluid op de markt. Al geruime tijd zetten we de GWW-branche positief in beweging door onze visie te delen. Maar om deze visie in levende lijven tot een succes te maken en de transportbranche blijvend te veranderen, is diepgaande impact op alle lagen nodig. De basis voor die verandering is inmiddels gelegd. De volgende stap is het integreren van duurzaam transport tot het nieuwe normaal. Om dit voor elkaar te krijgen is het van ons, maar ook van onze partners, leveranciers en klanten, nodig om anders te denken en te handelen. Hoe gaan we om met het Transport van de Toekomst, waar elektrisch en duurzaam traditioneel transport elkaar vindt? Alleen door samen te werken, met elkaar en met alle partijen in de keten, kunnen we groeien naar een schonere wereld.

We zijn trots op de stappen die we met elkaar hebben gezet. Ben je benieuwd naar onze werkwijze of wil je op een andere manier bijdragen aan het GWW Transport van de Toekomst? We gaan het gesprek hierover graag met je aan. Samen zetten we de transportbranche Duurzaam, Gezond & Veiling in beweging.

MEER DE BRUYN

Nog niet uitgelezen? Hieronder vind je nog meer recente projecten van de Bruyn Transport: