In- en verkoop

losgestorte materialen

GRONDSTOFFENHANDEL

In- en verkoop van losgestorte materialen.

De Bruyn ontzorgt in de aan- en afvoer van diverse losgestorte materialen. Denk aan puin, zand, grond, bagger of slip.

We ontzorgen in de complete af- en aanvoer van de gewenste hoeveelheid materiaal en hergebruiken materialen waar mogelijk. Uiteraard volgens de geldende milieuwetgeving.

In combinatie met onze transportdiensten biedt de in- en verkoop in grondstoffen efficiënte voordelen. Denk aan beperking van lege ritten, minder verkeer op de projecten en efficiëntere vervoer van materieel. 

AFVOER VERVUILDE GROND

Vervuilde grondstoffen.

Voor vervoer van vervuilde grond geldt strenge milieuregelgeving. Daarnaast is het voor ieders veiligheid van belang dat het verplaatsen en afvoeren van (vervuilde) grond op de juiste manier wordt gedaan en dat daarbij de juiste instanties worden betrokken.

De Bruyn heeft alle ervaring en de juiste kennis en expertise in huis om het afvoeren en transporteren van vervuilde grond volledig uit handen te nemen. Natuurlijk conform de daarvoor geldende regelgeving. Zo zijn al onze chauffeurs goedgekeurd op het rijden van vervuilde grond en zijn al onze voertuigen voorzien van overdruk: compleet luchtdichte cabines, voorzien van gefilterd zuurstof.

Totaalpartner in grondstoffen en transport.

De Bruyn Transport verzorgt grootschalig GWW transport inclusief de af- en aanvoer van primaire en secundaire grondstoffen. Indien nodig ontzorgen we tevens in de volledige projectbegeleiding.

Ons grote en moderne wagenpark maakt het mogelijk zelfs de grootste hoeveelheden grondstoffen in een kort tijdsbestek te kunnen af- en aanvoeren. Meer weten? Bel 0348 – 562004 of mail naar info@debruyntransport.nl