In- en verkoop

grondstoffen

GRONDSTOFFENHANDEL

In- en verkoop losgestorte materialen

De Bruyn ontzorgt in de aan- en afvoer van diverse losgestorte materialen. Denk aan puin, zand, grond, bagger of slip.

We ontzorgen in de complete af- en aanvoer van de gewenste hoeveelheid materiaal en hergebruiken materialen waar mogelijk. Uiteraard volgens de geldende milieuwetgeving en veiligheidsvoorschriften.

In combinatie met onze transportdiensten biedt de in- en verkoop in grondstoffen efficiënte voordelen. Denk aan beperking van lege ritten, minder verkeer op de projecten en efficiëntere vervoer van grondstoffen. 

AFVOER VERVUILDE GROND

Vervuilde grondstoffen

Voor het transport van vervuilde grond geldt strenge wetgeving. Veiligheid voor mens en materieel centraal hierin: het verplaatsen en afvoeren van vervuilde grond moet correct gebeuren, met betrokkenheid van de juiste instanties, om de veiligheid van iedereen te waarborgen. 

De Bruyn beschikt over alle benodigde ervaring, kennis en expertise om het afvoeren en transporteren van vervuilde grond volledig te verzorgen, uiteraard in overeenstemming met de geldende regelgeving. Onze chauffeurs zijn goedgekeurd voor het vervoer van vervuilde grond en al onze voertuigen zijn uitgerust met overdruk: de cabines zijn volledig luchtdicht en voorzien van gefilterde zuurstof.

Totaalpartner in grondstoffen en transport.

De Bruyn Transport verzorgt grootschalig GWW transport inclusief de af- en aanvoer van primaire en secundaire grondstoffen. We ontzorgen door volledige projectbegeleiding.

Ons grote en moderne wagenpark maakt het mogelijk zelfs de grootste hoeveelheden grondstoffen in een kort tijdsbestek te kunnen af- en aanvoeren. Meer weten? Bel 0348 – 562004 of mail naar info@debruyntransport.nl