Veilig werken met Heijmans: Project A4

E
GWW Transport | Nieuws | Projecten | Zero emissie GWW transport
E
duurzaam transport | GWW | zero emsisie GWW transport

Veilig werken met Heijmans: Project A4

Juni 2024

In het weekend van week 26 verzorgt De Bruyn Transport voor Heijmans en Rijkswaterstaat het transport op de A4 bij de Beneluxtunnel. Met 200 vrachtwagens wordt gewerkt aan groot onderhoud.

Bij een project van deze omvang is veilig en bewust werken cruciaal. Het motto van De Bruyn Transport is dan ook:

“Met elkaar creëren we een veilige werkomgeving waar iedereen zich veilig voelt én veilig thuiskomt!”

Met Heijmans is intensief gesproken over veiligheid en hoe meer impact te kunnen maken. De chauffeurs van De Bruyn Transport zijn geïnformeerd en de transportbegeleiders van De Bruyn monitoren dit actief. Heijmans zet extra veiligheidscoaches in en na het weekend wordt geëvalueerd over wat goed ging en wat nog beter kan.

Contact en verbinding zijn de sleutels tot succes. Positieve communicatie, respect voor elkaar, en de kans om te leren en groeien staan centraal. Iedereen neemt hierin verantwoordelijkheid en men geeft elkaar het goede voorbeeld. Zo wordt veilig en bewust werken de norm!

We hebben commitment van iedereen nodig. Bewust veilig werken betekent elkaar positief aanspreken!

Download hier de veiligheidsinstructies die voor project A4 met alle betrokkenen is gedeeld: Samen Veilig Op Weg!

#VeiligheidBijDeBruyn #SamenSterk #BewustVeilig #Heijmans #GO #Rijkswaterstaat #A4 #GrootOnderhoud #Respect #LerenEnGroeien

MEER DE BRUYN

Nog niet uitgelezen? Hieronder vind je nog meer recente projecten van de Bruyn Transport: