AquaMinerals start met zero emissie transport

E
Nieuws
E
duurzaam transport | GWW | zero emsisie GWW transport

AquaMinerals start met zero emissie transport

Juni 2024

In samenwerking met De Bruyn Transport te Oudewater start AquaMinerals een pilot met een volledig elektrische vrachtwagen. De samenwerking tussen beide partijen wordt aangegaan waarbij het elektrische transport bij alle aandeelhouders van AquaMinerals ingezet zal worden. De primeur gaat naar Dunea! Vanaf februari is gestart met het inzetten van de elektrische vrachtwagen(s) voor het afvoeren van slib. Hierbij zal goed gekeken worden naar alle voor- en nadelen van de inzet van emissie loze transport. Op deze manier wil AquaMinerals obstakels in het heden en de toekomst kunnen monitoren alvorens zij volledig overgaat op zero emissie transport.

Schone lucht

De directe voordelen van een emissie loze vrachtwagen zijn duidelijk: nul CO2-uitstoot. Zonder de verbranding van fossiele brandstoffen is er geen directe bijdrage aan de luchtvervuiling. Dit is een enorme winst voor de luchtkwaliteit, met name in gebieden waar vrachtwagens veelvuldig komen, zoals snelwegen, landwegen en stadscentra. Minder uitstoot betekent ook een vermindering van smog en potentiële longklachten, een directe gezondheidswinst voor iedereen.

Stilte op de weg

Een ander opvallend voordeel van elektrische vrachtwagens is hun stille aard. In vergelijking met hun diesel- en benzinetegenhangers, maken ze aanzienlijk minder lawaai. Dit vermindert geluidsoverlast, wat niet alleen prettig is voor mensen, maar ook een positief effect heeft op de natuur langs snelwegen en in stadscentra.

Een milieuvriendelijke keuze

Wanneer we kijken naar de impact op het milieu, is de vergelijking tussen diesel/benzinevrachtwagens en elektrische varianten duidelijk. Immers, er vindt geen uitstoot plaats van schadelijke stoffen zoals CO₂ en stikstof. Dit past voor Dunea in het programma van stikstofreductie. NOx door transport van leveranciers is een belangrijk aandeel in de gehele uitstoot die gerelateerd is aan hun bedrijfsvoering.

De weg vooruit

Deze pilot van AquaMinerals is slechts het begin. De intentie is om over te stappen op 100% zero emissie transport in de komende jaren. De komende maanden zullen ongetwijfeld leerzaam zijn, waarbij eventuele uitdagingen zullen worden aangepakt om deze groene transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De stap naar elektrische vrachtwagens is meer dan een technologische verandering; het is een stap naar een duurzamere en gezondere wereld. Met elke elektrische vrachtwagen die de weg op gaat, rijden we een stukje verder weg van vervuiling en lawaai, en dichter naar een groenere toekomst.

Bron: https://aquaminerals.com/aquaminerals-start-met-zero-emissie-transport/

MEER DE BRUYN

Nog niet uitgelezen? Hieronder vind je nog meer recente projecten van de Bruyn Transport: